Wandelingen
Stadswandeling

Stadswandelingen
Het Maaslandgilde organiseert stadswandelingen onder leiding van een stadsgids.  In het zomerseizoen zijn dat wandelingen op vaste tijdstippen. Op aanvraag kunnen stadswandelingen op andere tijdstippen gemaakt worden.
Klik hier voor een overzicht en meer informatie.

 

 Samenspraak
samenspraaknieuw
Samenspraak,
brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen.

 

 Conversatie
conversatie
Conversatie
In de conversatiegroepen van het Gilde spreken de deelnemers met elkaar in de "vreemde" taal om die te oefenen.

 

 Overige aktiviteiten
 • kalligrafie
  Kalligrafie

  Zelf schoonschrift leren gebruiken.

 • Muziekluisteren
  Muziek luisteren

  Samen naar muziek luisteren.

 • Schilderen
  Tekenen Schilderen

  Samen tekenen of schilderen.

 • Natuurwandeling
  Natuurwandeling

  Samen natuurwandelen o.l.v. een gids.

 • Stitch & Bitch
  Stitch & Bitch

  Samen breien in een groep.

 • Hobby
  Een hobby

  Samen plezier hebben aan een hobby.


Verslag van de Landelijke Gilde Wandeldag in Dordrecht op 26 mei 2016

Door Peter Verspeek

burgemeesterOp 26 mei jl. hebben Geert Bisschops en Peter Verspeek, namens het Maasland Gilde Oss, de Landelijke Gilde Wandeldag bezocht. Dit jaar werd die gehouden in de oudste stad van Holland, Dordrecht. Na een voorspoedige treinreis en een korte wandeling werden wij ontvangen in de hal van het mooie stadhuis door de eerste burger, drs. A. Blok en de voorzitter van het Dordtse Gilde, dhr. W. van Oostrum .
Na de koffie met gebak hield de burgemeester een korte welkomsttoespraak waarin hij (terecht) hoog opgaf over de historische kwaliteiten van Dordrecht. De stad waar in 1572 tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering het fundament van de huidige Nederlandse Staat werd gelegd. Het stadhuis overigens, dateert als gebouw al uit 1383 maar wordt nu alleen nog als trouwlocatie en representatief gebruikt. Wel vinden op de zolder, in de Raadzaal, de Gemeenteraadsvergaderingen plaats.
bouwhistorieWij mochten daar luisteren naar een boeiende lezing van de stadsbouwhistoricus, Christine Weijs, onder de noemer ‘Bouwhistorie voor dummies en voor stadsgidsen’. Hierin werd uiterst informatief ingegaan op hoe historisch bouwkundig onderzoek wordt aangepakt en waarop zoal gelet moet worden. Dat men in Dordrecht met circa 2000 monumenten en beeldbepalende panden hiermee nog jaren vooruit kan, mag duidelijk zijn. Voor het stadscentrum is hiertoe een ‘Bouwhistorische verwachtingskaart’ gemaakt waarop nauwkeurig aangegeven de panden met een historische verwachting en de panden met vastgestelde bouwhistorische waarden (zonder monumentenstatus). Bij verbouw of gedeeltelijke sloop van deze panden wordt zoveel mogelijk getracht de bouwhistorische waarden te bewaren of beter te benutten.

beschilderingZo kwam de beschildering links verrassenderwijs tevoorschijn toen in een hal het modernere plafond werd weggehaald. De huidige eigenaar heeft de oude luister hersteld.
Dat er zoveel rijkdom was, dankt Dordrecht aan haar strategische ligging aan een drie-rivierenpunt. Hierdoor kreeg de stad van de Hollandse graaf in 1299 het stapelrecht: Alle goederen die langs Dordrecht kwamen moesten eerst in Dordrecht te koop worden aangeboden. Uiteraard ging dat gepaard met het heffen van belasting. Dordrecht verdiende veel geld aan de handel in wijn, hout, graan en wol (laken). De stad beleefde haar Gouden Eeuw tussen 1350 en 1450. Dit eindigde door de St. Elisabethsvloed in 1421 die het omliggende vruchtbare akkerland veranderde in een onafzienbaar zoetwatergetijdengebied waardoor schippers de stad Dordrecht, met haar lucratieve stapelrecht, letterlijk konden omzeilen. De stad zelf kon zich, door de hogere ligging op oeverwallen, boven water houden. Voor mij opmerkelijk was dat Dordrecht tot 1939 een eiland was; pas toen kwam de eerste brugverbinding met het vaste land tot stand. Gevolg van die geïsoleerde ligging was dat Dordrecht door tal van andere plaatsen o.a. Rotterdam werd voorbijgestreefd.
Hierna volgde, na een korte wandeling, een voortreffelijke lunch in restaurant Den Witten Haen. Lunchroom 'Den Witten Haen' ligt in het complex 'Schefferstaete' en bestaat uit vier naast elkaar gelegen rijksmonumenten. Hier woonden in de 18e eeuw Dordtse regenten en was het eerste woonhuis van meestersmid Jacob Lips. Hij begon in 1880 een winkel met de welbekende sloten en brandkasten. In het restaurant werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het derde deel van het dagprogramma werd gevormd door de stadswandeling. Hiertoe werden de aanwezigen opgedeeld in groepen. Wij hadden het geluk terecht te komen bij stadsgids Jan Stal die ons zeer deskundig en enthousiast gedurende ruim twee uur de mooiste plekjes van Dordrecht toonde. En omdat hij als vrijwilliger nog verbonden was aan nogal wat Dordtse instellingen, zijn we op plaatsen geweest die niet voor de andere gidsen spontaan toegankelijk waren.
Enkele wetenwaardigheden waren:
  • Veel huizen in het oude centrum zijn gebouwd op een dijk, vandaar dat met zei te wonen bijv. ‘op de Voorstraat’ (vgl. Oss; men woont ook ‘op Ussen’). De Voorstraat is overigens de langste winkelstraat van Nederland. Door stijging van de waterstand zijn de dijkstraten regelmatig verhoogd waardoor je nu in sommige huizen vanuit de voordeur een paar treden naar beneden moet.

  • hofjeregentenhofDordrecht heeft nog enkele hofjes in de binnenstad. Het grootste is de Arend Maartenshof uit 1625. Er is een mooie regentkamer en een zeer fraaie binnentuin met robuuste platanen rond een waterput.

  • metselaarsgildegevelsnieuwDeze op een typische manier gemetselde gevels staan in Nederland bekend als de ‘Dordtse gevels’. Waarschijnlijk was dit de meesterproef van het Metselaarsgilde.verigens hebben deze schitterende Dordtse gevels van deze karakteristieke straat, die in een aantal Nederlandse films gefigureerd hebben, hier nooit gestaan maar zijn, van de sloop gered, naar deze locatie verplaatst. Het betreft alleen de gevels, wat erachter ligt, is nieuwbouw.
 • stadspoortGedurende de tijd dat Dordrecht een eiland was, kwam men vanaf het water op het Groothoofd aan en iedereen die de stad wilde bezoeken moest door deze laatgotische Groothoofdspoort. Heersers in Europa van alle eeuwen, tot aan Napoleon toe, zijn door deze poort gegaan. Eén van de twee nog overgebleven stadspoorten van de oorspronkelijke zeventien.

 • patriciershuisMet dank aan onze gids mochten we ook een kijkje nemen in een uniek patriciërshuis met veel originele stijlelementen. In dit intieme huismuseum kregen we een indruk hoe de gegoede burgerij leefde tussen 1780 en 1815. Jarenlang werd dit Rijksmonument als woonhuis gebruikt, maar is nu opengesteld voor het publiek en wordt de boven het water uitgebouwde Maaskamer gebruikt voor high teas.

 • kerksnijwerkHet sluitstuk van onze stadswandeling werd gevormd door een bezoek aan de Grote Kerk. Met de bouw ervan werd begonnen in de 14e eeuw maar door de grote stadsbrand in 1457 werden toren en kerk sterk beschadigd. Opvallend bij de toren is het ontbreken van een spits. Dit komt omdat de toren al tijdens de bouw in de zachte ondergrond begon over te hellen waardoor de geplande 40 meter hoge spits onverantwoord werd geacht. Nu bepalen sinds 1626 vier kolossale wijzerplaten het silhouet van de ‘Dordtse Dom’ die al in 1572 door de hervormingen voor de katholieke eredienst verloren was. Alleen de fraaie koorbanken zijn gespaard gebleven.

De goed georganiseerde dag werd afgesloten met een aangeklede borrel in de keldergewelven van het oude gemeentehuis.

Conclusie: Geert en ik kunnen terugzien op een bijzonder geslaagde dag waarbij de perfecte organisatie en het goede weer zeker een rol hebben gespeeld. Tijdens de informele momenten is er ook volop gesproken en is informatie uitgewisseld met leden van andere Gilden. Zeer waardevol! Bovendien is Dordrecht, door de burgemeester de meest miskende historische stad genoemd, zeker een bezoek waard. Een stadswandeling hoort daar dan onmiskenbaar bij.
geert